Back-end fejlesztés

A backend fejlesztés - más nevén szerver oldali fejlesztés -, elengedhetetlenül szükséges a kliens eszközök kiszolgálása érdekében, legyen szó Android, iOS, IOT eszközökről vagy éppen szimpla webes kliensekről.

Webszervíz, REST API, JSON, XML, HTML

A webszervíz a kapcsolattartó szerepét tölti be a felhasználók eszközei és a webszerverünk között.
pl.: a mobilunkkal küldünk - egy előre definiált formájú - kérést a webszervízen keresztül a webszervernek, ami erre a kérésre - az előre leírt és meghatározott formában - válaszol. Ezt a választ értelmezi a telefonunk és megjeleníti az adatokat már számunkra is könnyen értelmezhető formában. Lényegében egy kérdés = egy válasz alapon működik, akár csak egy emberi beszélgetés egy mindkét fél által ismert nyelven, amit az API leíró határoz meg. Ezt a kommunikációt pontosan meg kell tervezni, milyen kérésekre milyen válasz adható. Itt lép a színre a REST API (Representational State Transfer Application Programming Interface). Ami lényegében a közös nyelv a mobilunk és webszerver között, ezekkel küldünk és fogadunk üzeneteket, illetve adatokat. Az ilyen rendszereket RESTful-nak is szokás nevezni.
A kommunikáció törtènhet különböző formátumokban, leggyarabban JSON (JavaScript Object Notation), XML (Extensible Markup Language) vagy HTML (HyperText Markup Language) formátumokat használjuk.

Laravel a PHP keretrendszer

A gyors webfejlesztés érdekében szükségünk van valamilyen keretrendszer használatára. Laravel mellett döntöttem, mivel kiforrott, biztonságos és hatékony segítségével fejleszteni.

Swagger - swagger.io

A szoftver-fejlesztők életének megkönnyítése érdekében jött létre ez az API leíró eszköz. Segítségével tervezhetjük, tesztelhetjük és dokumentálhatjuk a webszervíz API-nkat szimpla webböngészőn keresztül. Nagyobb projektek esetén célszerű a Swagger API leíróval kezdeni a fejlesztést.

Hagyományos objektum orientált PHP

Vannak esetek, amikor nincs szükség vagy éppen nincs rá lehetőség semmilyen keretrendszer használatára, ilyenkor többnyire csak a beépített osztályokra és függvényekre támaszkodhatunk.