Back-end fejlesztés (webszervíz)

A webszervíz a kapcsolattartó szerepét tölti be a felhasználók eszközei és a webszerver között. Mobilunkkal küldünk egy - előre definiált formájú - kérést a webszervízen keresztül a webszervernek, ami erre a kérésre - az előre leírt és meghatározott formában - válaszol. Ezt a választ értelmezi a telefonunk és megjeleníti az adatokat már számunkra is könnyen értelmezhető formában. Lényegében egy kérdés = egy válasz alapon működik, akár csak egy emberi beszélgetés egy mindkét fél által ismert nyelven. Ezt a kommunikációt pontosan meg kell tervezni, milyen kérésekre milyen válasz adható. Itt lép a színre a REST API (Representational State Transfer Application Programming Interface) és a JSON (JavaScript Object Notation) formátum, ami lényegében a közös nyelv a mobilunk és webszerver között, ezekkel küldünk és fogadunk üzeneteket, illetve adatokat. Az ilyen rendszereket RESTful-nak is szokás nevezni.

Swagger - swagger.io

A szoftver-fejlesztők életének megkönnyítése érdekében jött létre ez az API leíró eszköz. Segítségével tervezhetjük, tesztelhetjük és dokumentálhatjuk a webszervíz API-nkat szimpla webböngészőn keresztül. Nagyobb projektek esetén célszerű a Swagger API leíróval kezdeni a fejlesztést.